Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 19, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỊCH VỤ HẬU CẦN ĐIỆN TỬ (E-LOGISTICS) TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Xuân Quyết, Trần Thị Ngọc Lan

Tóm tắt


Ngành logistics Việt Nam với tổng trị giá ước tính 50-60 tỷ USD hiện đang tăng trưởng nhanh chóng (20-25%/năm) và được dự báo sẽ duy trì mức tăng trưởng hai con số trong ít nhất 5-10 năm tới, do sự đột phá của ngành bán lẻ với mức độ thâm nhập cao của internet và xu hướng mua sắm trực tuyến. Theo Sách trắng thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam 2018, quy mô của thị trường TMĐT B2C (Business To Consumer) là 6,2 tỷ USD năm 2017. Việt Nam là một trong những thị trường TMĐT phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Với sự bùng nổ này, nhu cầu về logistics trong hệ sinh thái TMĐT là rất lớn. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ hậu cần điện tử (E-logistics) nhằm đề xuất giải pháp chiến lược cho phát triển E-logistics tại TP. Hồ Chí Minh là cấp thiết theo Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng 2030.

Từ khóa: Logistics, E-logistics, dịch vụ hậu cần, thương mại điện tử.


Toàn văn: PDF