T. 17, S. 1 (2018)

Mục lục

Bài viết

IMPROVED CONTROL SCHEME OF DFIG WIND TURBINE SYSTEMS UNDER UNBALANCED GRID VOLTAGE Tóm tắt PDF
Văn Tấn Lượng, Phan Thị Chiêu Mỹ, Dương Văn Khải 3
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ỨC CHẾ TỔNG HỢP HẮC TỐ CỦA CÂY HOA HÒE (Sophora japonica L.) TRÊN DÒNG TẾ BÀO U HẮC TỐ B16F10 ỨNG DỤNG TRONG MỸ PHẨM Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Lương Hiếu Hòa, Lê Văn Minh, Phùng Bảo Chi, Lê Quỳnh Loan 14
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TẠO BỘT MÀU BETACYANIN THU NHẬN TỪ VỎ QUẢ THANH LONG (Hylocereus undatus) Tóm tắt PDF
Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trần Hạ Nghi, Huỳnh Thị Duyên 21
TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TIỆT TRÙNG CHO SẢN PHẨM SỮA HẠT ĐIỀU ĐÓNG LON Tóm tắt PDF
Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thảo Minh 32
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT LÁ DỨA SẤY PHUN Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Trúc Quỳnh, Huỳnh Thị Thu Nhiễu, Nguyễn Ngọc Kha 40
KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH KẾT TỦA PROTEIN TỪ DỊCH TRÍCH LY RONG MỀN Chaetomorpha sp. BẰNG ACID VÀ CỒN Tóm tắt PDF
Trần Chí Hải, Nguyễn Thị Bảo Uyên, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Hồng Châu, Lê Thị Hồng Ánh 49
NÂNG CAO TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA SỮA HẠT ĐIỀU BẰNG PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ ĐỒNG HÓA ÁP SUẤT CAO Tóm tắt PDF
Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thảo Minh 57
ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ SIÊU ÂM ĐẾN KHẢ NĂNG TRÍCH LY HỢP CHẤT POLYPHENOL VÀ ANTHOCYANIN TỪ VỎ CHANH DÂY (Passiflora incarnate) Tóm tắt PDF
Lê Trung Thiên, Nguyễn Đình Dũng, Vũ Thị Hường, Hoàng Quang Bình, Hồ Nam Chiến 66
NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT CÁC DƯỠNG CHẤT TỪ RONG MƠ (Sargassum sp.) ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG LÀM PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn An Sa, Trương Bách Chiến, Đỗ Bích Thủy, Phùng Thị Huyền Trân, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thủy Tiên 76
KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOÀI CÁ Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Kỳ, Đoàn Thị Quỳnh Trâm, Hoàng Thái Long, Trần Thị Ái Mỹ 90
ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG ANASTROZOLE LÊN CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ NANO 2-HYDROXYPROPYL-β-CYCLODEXTRIN/ALGINATE Tóm tắt PDF
Nguyễn Cao Hiền, Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Minh Thư 100
ỨNG DỤNG CẮT ẢNH TỰ ĐỘNG TRONG THIẾT KẾ THẺ SINH VIÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lễ, Phạm Nguyễn Huy Phương, Vũ Văn Vinh 107
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG Tóm tắt PDF
Bùi Công Danh, Lê Văn Bé 115
ĐIỀU KHIỂN CHIA CÔNG SUẤT TRONG MICROGRID ĐỘC LẬP BẰNG PHƯƠNG PHÁP DROOP CẢI TIẾN Tóm tắt PDF
Phạm Thị Xuân Hoa, Lê Thành Tới 127
ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM TRONG QUÁ TRÌNH HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Phúc 143