Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm

Tạp chí của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh trang chủ tạp chí

T. 19, S. 2 (2019)

Mục lục

Bài viết

CONTROL OF A PERMANENT-MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR WIND TURBINE SYSTEM DURING GRID FAULT Tóm tắt PDF
Van Tan Luong, Dang Ngoc Khoa 3
NONLINEAR CONTROL OF DYNAMIC VOLTAGE RESTORER TO IMPROVE LVRT CAPABILITY IN WIND TURBINE SYSTEMS Tóm tắt PDF
Van Tan Luong, Do Van Si, Nguyen Thi Thanh Truc 13
CONTROL OF ABSORPTION AND DISPERSION PROPERTIES IN A VEE-TYPE DEGENERATED ATOMIC SYSTEM UNDER AN EXTERNAL MAGNETIC FIELD Tóm tắt PDF
Hoang Minh Dong, Nguyen Tuan Anh, Thai Doan Thanh 23
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT ENZYME TAQ DNA POLYMERASE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM Tóm tắt PDF
Hồ Viết Thế, Nguyễn Minh Phương, Ngô Thị Kim Anh 31
TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT TÍNH CHITINASE THU NHẬN TỪ NẤM MỐC Tóm tắt PDF
Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Bùi Thiên Kim Thu, Nguyễn Đình Triều Vũ, Nguyễn Đăng Khoa, Sơn Thiên Nga, Kiều Yến Vy, Trần Quỳnh Hoa 38
HIỆU QUẢ KHÁNG VI SINH VẬT TRÊN BỀ MẶT SÀN CÁC BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG NAM CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC TINH DẦU SẢ Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hoàn, Lương Thị Tú Uyên, Nguyễn Thanh Quảng, Lương Quý Phương, Huỳnh Như Thảo, Vũ Ngọc Bội, Dương Hồng Quân, Hoàng Thái Hà, Trần Quốc Đảm, Đặng Xuân Cường 50
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI ĐỂ XỬ LÝ DINH DƯỠNG TỪ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN Tóm tắt PDF
Võ Đình Long, Nguyễn Công Cẩn, Trần Xuân Minh, Kim Thành Tiếng, Mai Tuấn Anh 58
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ VÀ RÒ RỈ KIM LOẠI NẶNG CỦA BÙN THẢI TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1 Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Hòa 67
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMMONIA LÊN ĐẤT XÁM ĐƯỢC BỔ SUNG THAN SINH HỌC CÓ NGUỒN GỐC TỪ RƠM RẠ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phương, Võ Đình Long, Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Phú Quý, Nguyễn Phương Uyên 77
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HẢI DƯƠNG, MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN SỰ PHÂN BỐ VÀ BIẾN ĐỘNG NGUỒN LỢI HẢI SẢN Ở VÙNG BIỂN TÂY NAM BỘ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Khắc Bát, Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Hoàng Minh 89
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT DẠNG ANION BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ UV/VIS VỚI THUỐC THỬ DIMIDIUM BROMIDE Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn An Sa, Đoàn Thị Phương Lan, Nguyễn Quốc Thịnh, Lê Thị Kim Thoa, Lê Thị Kim Anh 103
KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN LACTIC TRUYỀN THỐNG TRÁI CÀ NA Tóm tắt PDF
Đàm Thị Bích Phượng, Vũ Thị Lâm An 113
NGHIÊN CỨU GIẢI THUẬT HIỂN THỊ TRANH MÀN NƯỚC Tóm tắt PDF
Trần Hoàn, Ngô Đình Duy Khanh, Văn Tấn Lượng 123
MỘT CẢI TIẾN CỦA CÂY KD-TREE CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Định, Lê Thị Vĩnh Thanh, Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Văn Thịnh 135
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỊCH VỤ HẬU CẦN ĐIỆN TỬ (E-LOGISTICS) TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Quyết, Trần Thị Ngọc Lan 147