Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

H

Hương, Trịnh Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hương, Trịnh Thị, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm
Hương, Trịnh Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hương, Trịnh Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

K

Kỳ, Nguyễn Minh, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Kỳ, Nguyễn Minh, Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh
Kha, Nguyễn Ngọc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Khanh, Ngô Đình Duy, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
Khánh, Nguyễn Duy, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Khánh, Vũ Bảo, Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Khánh, Vũ Bảo, Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành TPHCM
Khôi, Nguyễn Trí
Khải, Dương Văn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Khiêm, Lê Thành, Trường THPT Tháp Mười, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
Khoa, Dang Ngoc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Khoa, Nguyễn Đăng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Khoi, Tran Tien, International University, VNU-HCM
Kiều, Trần Phương
Kiệt, Nguyễn Tuấn
Kiệt, Võ Anh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Kiệt, Võ Anh, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Kien, Phạm Trung, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)

L

Lam, Tran Hoai, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Lan, Trần Thị Ngọc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Lan, Đoàn Thị Phương, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

126 - 150 trong số 426 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>