Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 19, S. 1 (2019) TUYỂN CHỌN NẤM MỐC SINH ENZYME CHITOSANASE PHÂN LẬP TỪ ĐẤT MỘT SỐ VÙNG THUỘC NAM BỘ Tóm tắt   PDF
Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Phạm Thị Phương Thùy, Phạm Thị Kim Ngân
 
T. 19, S. 2 (2019) TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT TÍNH CHITINASE THU NHẬN TỪ NẤM MỐC Tóm tắt   PDF
Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Bùi Thiên Kim Thu, Nguyễn Đình Triều Vũ, Nguyễn Đăng Khoa, Sơn Thiên Nga, Kiều Yến Vy, Trần Quỳnh Hoa
 
T. 16, S. 1 (2018) TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH, THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Thục
 
T. 18, S. 2 (2019) VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tóm tắt   PDF
Đào Văn Thắng, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Thị Thanh Trang, Nguyễn Minh Lâm, Võ Đình Long
 
T. 13, S. 1 (2017) VI GÓI VI KHUẨN LACTOBACILLUS FERMENTUM 39-183 BẲNG PHƯƠNG PHÁP SẤY PHUN VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA CÁC PREBIOTIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thúy Hương
 
T. 12, S. 1 (2017) XÁC ĐỊNH SALBUTAMOL TRONG MẪU THỊT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC/MS) Tóm tắt   PDF
Trần Nguyễn An Sa, Nguyễn Trang Vi Hậu
 
T. 13, S. 1 (2017) XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GLYCERIN VÀ MONO – , DI –, TRIGLYCERIDE TRONG BIODIESEL ĐIỀU CHẾ TỪ MỠ CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ (GC/FID) Tóm tắt   PDF
Trần Nguyễn An Sa, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Xuân Mai
 
T. 12, S. 1 (2017) XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ WEB-GIS ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt   PDF
Trần Đức Thảo, Trương Thị Diệu Hiền
 
T. 15, S. 1 (2018) XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN THỊT HEO VÀ THỊT BÒ TRONG THỰC PHẨM BẰNG KỸ THUẬT MULTIPLEX-PCR Tóm tắt   PDF
Hồ Viết Thế, Hồ Lê Quỳnh Trinh, Phạm Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Hiếu Thuyên, Ngô Thị Kim Anh
 
T. 18, S. 1 (2019) XÂY DỰNG THANG ĐO CHUẨN HÓA ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG HỌC SINH VỀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Kỳ, Lê Văn Thăng, Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 15, S. 1 (2018) ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRÊN NÔNG TRƯỜNG CAO SU TẠI ĐỒNG NAI VÀ CỦ CHI Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Dieu Hien, Tran Thi Thuy Nhan
 
T. 17, S. 1 (2018) ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM TRONG QUÁ TRÌNH HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Phúc
 
T. 14, S. 1 (2018) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA 20 GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hồ Viết Thế, Nguyễn Quốc Hiển, Phạm Bá Cường
 
T. 19, S. 2 (2019) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMMONIA LÊN ĐẤT XÁM ĐƯỢC BỔ SUNG THAN SINH HỌC CÓ NGUỒN GỐC TỪ RƠM RẠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Phương, Võ Đình Long, Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Phú Quý, Nguyễn Phương Uyên
 
T. 19, S. 2 (2019) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ VÀ RÒ RỈ KIM LOẠI NẶNG CỦA BÙN THẢI TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1 Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Hòa
 
T. 18, S. 1 (2019) ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO LŨ ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC, AN GIANG Tóm tắt   PDF
Đinh Đại Gái, Ngô Thị Phương Anh
 
T. 15, S. 1 (2018) ĐÁNH GIÁ SO SÁNH CÁC GIẢI PHÁP DUY TRÌ KẾT NỐI CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG GIÓ DFIG KHI LƯỚI BỊ SỰ CỐ Tóm tắt   PDF
Văn Tấn Lượng, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Hoàn
 
T. 13, S. 1 (2017) ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU ĐIỀU (Anacardium occidentale L.) Ở CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ BẰNG KỸ THUẬT RAPD Tóm tắt   PDF
Hồ Viết Thế, Lâm Kim Phụng, Đỗ Thị Thùy Trang
 
T. 13, S. 1 (2017) ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CHO MỘT SỐ GIỐNG CÚC (CHRYSANTHEMUM SPP.) Ở MIỀN NAM Tóm tắt   PDF
Hồ Viết Thế, Bùi Nguyễn Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Yến Nhi
 
T. 16, S. 1 (2018) ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH MỘT SỐ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG DỰA VÀO ĐÁP ỨNG CỦA ĐỘNG VẬT VI GIÁP XÁC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khánh Hoàng, Nguyễn Xuân Hoàn
 
T. 15, S. 1 (2018) ĐỊNH LƯỢNG 5-HYDROXYMETHYLFURFURAL TRONG MẬT ONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC-DAD) Tóm tắt   PDF
Dương Đình Chung, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Hữu Khánh Quan, Trần Nguyễn An Sa, Nguyễn Văn Hòa
 
T. 16, S. 1 (2018) ĐIỀU CHẾ HẠT LIÊN HỢP NANOSILICA-CURCUMIN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG HỞ, VẾT BỎNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lê Trâm Anh, Ngô Thị Như Sương, Lê Hồng Nguyên, Lại Đình Biên, Nguyễn Thị Liên Thương
 
T. 15, S. 1 (2018) ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP VÀ TẦN SỐ DỰA TRÊN CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN DROOP CHO CÁC BỘ NGHỊCH LƯU KẾT NỐI SONG SONG TRONG LƯỚI SIÊU NHỎ Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Tới, Phạm Thị Xuân Hoa, Hoàng Đắc Huy
 
T. 18, S. 2 (2019) ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC CÔNG SUẤT TÍCH CỰC DÙNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PR-REPETITIVE. Tóm tắt   PDF
Văn Tấn Lượng, Nguyễn Ngọc Minh Đoàn, Trần Hoàn
 
T. 17, S. 1 (2018) ĐIỀU KHIỂN CHIA CÔNG SUẤT TRONG MICROGRID ĐỘC LẬP BẰNG PHƯƠNG PHÁP DROOP CẢI TIẾN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Xuân Hoa, Lê Thành Tới
 
126 - 150 trong số 150 mục << < 1 2 3 4 5 6