Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

01. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM VNREDSAT-1 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHU VỰC NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Chu Xuân Huy, Nguyễn Minh Ngọc, Hoàng Hải, Bùi Doãn Cường, Nguyễn Lan Anh, Trần Tân Phong, Đỗ Thị Phương Thảo

Tóm tắt


Chlorophyll-a và độ đục là hai trong số các chỉ số thường được dùng để đánh giá chất lượng nước nói chung và phục vụ nuôi trồng thủy sản nói riêng. Đã có nhiều nghiên cứu trên các loại dữ liệu viễn thám khác nhau trong lĩnh vực này, nhưng đối với mỗi loại dữ liệu tại mỗi vùng khác nhau có các thuật toán phù hợp riêng. Bài báo này sẽ trình bày việc sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để tính toán hàm lượng Chlorophyll-a và độ đục tại khu vực huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ cho ngành nuôi trồng thủy sản.

Toàn văn: PDF