Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

03. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC MẶT BẰNG BỂ LỌC SINH HỌC TIẾP XÚC BCF - XÂY DỰNG MÔ HÌNH TẠI NHÀ MÁY NƯỚC AN DƯƠNG

Phùng Thị Linh

Tóm tắt


Nguồn nước mặt với trữ lượng lớn dễ khai thác là nguồn cấp chủ yếu cho các nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ cho các hoạt động sống của con người, tuy nhiên đây cũng là nơi trực tiếp tiếp nhận nước thải, chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp từ các khu đô thị, khu dân cư, nông thôn, các làng nghề sản xuất,...với nhiều loại chất hữu cơ. Hầu hết các nhà máy nước với nguồn nước mặt áp dụng công nghệ xử lý truyền thống: keo tụ - lắng - lọc - khử trùng. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp hiệu quả cao để loại bỏ các hợp chất hữu cơ, bởi sau xử lý vẫn còn tồn tại rất nhiều chất hữu cơ bền vững. Xử lý chất hữu cơ trong nước mặt bằng biện pháp sử dụng vi sinh vật là một hướng đi mới trong việc nâng cao chất lượng nước. Các vi sinh vật không chỉ giúp loại bỏ các hợp chất hữu cơ một cách hiệu quả mà còn loại bỏ Mangan hòa tan, Amoni và các chất gây mùi. Hiện nay, một số nhà máy nước trong đó có nhà máy nước An Dương đã bắt đầu đưa biện pháp xử lý chất hữu cơ trong nước nguồn bằng vi sinh vào ứng dụng, cụ thể là thông qua công trình bể lọc BCF - bể lọc sinh học tiếp xúc và thu được những kết quả rất khả quan.

Toàn văn: PDF