Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

04. ỨNG DỤNG BỂ LỌC ÁP LỰC CÓ LÀM THOÁNG TRONG BỂ ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI XÃ KIM TÂN, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

Trần Thùy Chi

Tóm tắt


Hiện nay, công nghệ xử lý nước ngầm sử dụng bể lọc áp lực làm thoáng trong bể đã được nghiên cứu và áp dụng tại các nhà máy, khu công nghiệp và đạt hiệu quả cao trong khử sắt và mangan. Hệ thống xử lý của bể lọc áp lực làm thoáng trong bể là hoàn toàn khép kín, được cài đặt tự động hoàn toàn do đó không cần nhiều nhân viên vận hành và đạt được sự chính xác cao. Xã Tân Kim huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện và các xã xung quanh. Nơi đây đang và sẽ hình thành một số khu công nghiệp lớn của tỉnh Long An. Tuy nhiên, hiện nay xã chưa có hệ thống cấp nước tập trung. Với tiêu chuẩn trung bình dùng nước của người dân là 100 lít/ngày, cần một lượng nước sản xuất là 1.200 m3/ngày. Do vậy, việc đầu tư xây dựng nhà máy nước giai đoạn 1 có công suất 1.200 m³/ngày với công nghệ xử lý áp dụng bể lọc áp lực làm thoáng trong bể sẽ đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch và phù hợp với xã.

Toàn văn: PDF