Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 26 (2019) 06. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21FM TÍNH TOÁN BIẾN HÌNH LÒNG DẪN SÔNG HỒNG ĐOẠN TỪ CẦU VĨNH TUY ĐẾN TRƯỜNG BẮN YÊN SỞ Tóm tắt   PDF   PDF
Phạm Thị Hoa, Nguyễn Kiên Dũng
 
S. 22 (2018) 06. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG LAM BẰNG MÔ HÌNH MIKE SHE Tóm tắt   PDF
Trần Duy Kiều, Lê Thị Thường
 
S. 27 (2019) 06. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Pb2+ CỦA ĐÁ ONG KHAI THÁC TẠI XÃ QUỲNH CHÂU, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Tâm, Đõ Thị Thảo, Lê Quang Trung, Phạm Thị Trang
 
S. 20 (2018) 06. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kiên Dũng, Trần Chấn Nam
 
S. 26 (2019) 07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lương Thanh Thạch, Nguyễn Thanh Tùng
 
S. 27 (2019) 07. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TRUNG HÀ, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Đức Lộc, Đào Ngọc Hồng
 
S. 23 (2018) 07. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 ST ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁI TẠO CÁT SỎI LÒNG SÔNG HỒNG TỪ TRẠM THỦY VĂN SƠN TÂY ĐẾN HƯNG YÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thục Anh, Trần Ngọc Huân
 
S. 25 (2019) 07. EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT INITIATIVES IN VIETNAM Tóm tắt   PDF
Tran Thi Minh Hang, Chou Loke Ming
 
S. 22 (2018) 07. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ DỰ BÁO, CẢNH BÁO CẤP ĐỘ RỦI RO DO BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TẠI KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Trần Cảnh Dương
 
S. 28 (2019) 07. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TƯỜNG CHẮN NGẦM LÀM TĂNG KHẢ NĂNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ GIẢM XÂM NHẬP MẶN ĐỐI VỚI CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN Tóm tắt   PDF
Phạm Quý Nhân, Trần Vũ Long, Trần Thành Lê, Tạ Thị Thoảng, Nguyễn Thế Chuyên
 
S. 24 (2019) 07. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH Tóm tắt   PDF
Bùi Sỹ Bách
 
S. 21 (2019) 07. THE GRAVITY ANOMALIES DERIVED FROM GEOID HEIGHT DATA IN VIETNAM Tóm tắt   PDF
Pham Thi Hoa, Trinh Hoai Thu
 
S. 20 (2018) 07. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỆ THỐNG TÍCH HỢP INS/GPS BẰNG CÁC THUẬT TOÁN ƯỚC LƯỢNG TRƠN Tóm tắt   PDF
Đỗ Văn Dương
 
S. 21 (2019) 08. AN APPLICATION OF DIGITAL SHORELINE ANALYSIS SYSTEM (DSAS) TO STUDY SHORELINE CHANGE ALONG KY ANH COASTS, HA TINH PROVINCE DURING 1989 - 2013 Tóm tắt   PDF
Nguyen An Thinh
 
S. 25 (2019) 08. ASSESSMENT OF RESIDUAL OF OGANOCHLORINE INSECTICIDES IN THE COASTAL RIVER AREA AT KIM SON DISTRICT - NINH BINH PROVINCE Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyen Duc Thanh, Vu Thi Phuong Thao, Le Ba Bien, Nguyen Ngoc Thanh
 
S. 23 (2018) 08. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ, THỬ NGHIỆM CHO KHU VỰC BẮC NINH, HẢI DƯƠNG, HẢI PHÒNG VÀ QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lệ Hằng
 
S. 24 (2019) 08. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT VÀ THỰC NGHIỆM TẠI XÃ VĂN TIẾN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC Tóm tắt   PDF
Bùi Ngọc An
 
S. 27 (2019) 08. DIỄN BIẾN HÌNH THÁI VÀ CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN SÔNG LAM Tóm tắt   PDF
Trần Duy Kiều, Trần Xuân Hùng, Đinh Xuân Trường
 
S. 28 (2019) 08. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SƠN TÂY, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bình Minh, Bùi Thị Thanh Thủy, Phạm Đức Tiến
 
S. 20 (2018) 08. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoài Thương, Phạm Thị Hồng Phương
 
S. 22 (2018) 08. QUẢN LÝ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Anh Tuấn
 
S. 26 (2019) 08. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Quang, Đàm Đăng Ninh
 
S. 28 (2019) 09. ỨNG DỤNG IoT VÀO BÀI TOÁN QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Loan, Phạm Ngọc Thạch
 
S. 23 (2018) 09. ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH TRONG ĐIỀU VẼ ẢNH NGOẠI NGHIỆP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thương Huyền, Nguyễn Văn Nam, Lê Thị Thu Hà
 
S. 22 (2018) 09. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CHI TIẾT CẤP ĐỘ RỦI RO DO NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG CÁI PHAN RANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN CẤP Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Chanh, Võ Anh Kiệt, Đặng Văn Dũng
 
51 - 75 trong số 129 mục << < 1 2 3 4 5 6 > >>