Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 7, S. 179 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Báo Phụ nữ Tân Văn và sự khởi xướng phong trào Thơ mới đầu thế kỉ XX

Mai Thị Mỹ Vị

Tóm tắt


Thứ Năm ngày 10/3/1932, với bài viết "Một lối thơ mới trình chánh giữa làng thơ" cùng với bài thơ "Tình già" của Phan Khôi, báo Phụ nữ Tân văn đã trình làng một lối thơ phá luật, khởi xướng cho phong trào Thơ Mới và được nhiều người gọi là "cuộc cách mạng về thi ca". Tờ báo đã dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi giữa hai trường phái: thơ Mới và thơ Cũ. Tuy nhiên, cuối cùng Thơ Mới đã khẳng định thắng lợi với sự xuất hiện của một loạt nhà thơ nổi tiếng tiêu biểu cho dòng thơ này. Bài viết nhìn lại lịch sử những đóng góp của báo Phụ nữ Tân văn trong việc khởi xướng phong trào Thơ Mới, góp phần đổi mới nền văn học Việt Nam ở những thập niên đầu thế kỷ XX.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh