Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 11, S. 195 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TIẾP CẬN HỆ THỐNG TƯ PHÁP CỦA CÁC NHÓM XÃ HỘI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Minh Châu

Tóm tắt


Có thể nói, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội trong thập niên qua, các tổ chức xã hội (CSOs) phát triển nhanh và mạnh cả về số lượng và chất lượng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, dành cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Cùng với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội đã có nhiều đóng góp cụ thể trong quá trình phát triển xã hội. Bài viết này tìm hiểu vai trò của các tổ chức xã hội tại TPHCM trong hoạt động hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương khi tiếp cận hệ thống tư pháp.Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh