Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 12, S. 184 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài phát biểu của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Nguyễn Nguyễn Xuân Thắng

Tóm tắtToàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh