T. 7, S. 179 (2013)

Mục lục

TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - XÃ HỘI HỌC

Quan niệm về các hình thức cai trị của Nhà nước trong tác phẩm chính trị của ArisTotle Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thùy Trang 1

KINH TẾ HỌC

Trách nhiệm xã hội của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đối với người lao động: nghiên cứu trường hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Châu 9
Kỳ thị với người nhiếm HIV/AIDS tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Hà Thúc Dũng, Bùi Đức Kính 19

VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC

Biểu tượng "lửa" trong thơ ca Đông Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp Tóm tắt PDF
Lưu Hồng Sơn 32
Chữ Trung trong ca dao dân ca người Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Phượng 41
Báo Phụ nữ Tân Văn và sự khởi xướng phong trào Thơ mới đầu thế kỉ XX Tóm tắt PDF
Mai Thị Mỹ Vị 49

SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

Quốc Tử giám thời Minh Mạng qua tư liệu lịch sử Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Chi 56
Người Minh Hương-dấu ấn di dân và Việt hóa qua một số tư liệu Hán Nôm Tóm tắt PDF
Lê Thị Vĩ Phượng 66
Sự dung hợp Nho-Phật-Đạo trong tín ngưỡng thờ cúng âm hồn Tóm tắt PDF
Phạm Tấn Thiên 74

TƯ VẤN CHÍNH SÁCH

Về chính sách xã hội đối với công nhân trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Phương Lan 80

MỤC LỤC

Mục lục tiếng Việt Tóm tắt PDF
Ban Biên tập
Mục lục tiếng Anh Tóm tắt PDF
Ban Biên tập


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh