T. 7, S. 191 (2014)

Mục lục

TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC

NHỮNG QUAN ĐIỂM MỚI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Tóm tắt
Lê Thị Hiên Lương
CHÍNH SÁCH CÔNG THEO TINH THẦN HIẾN PHÁP NĂM 2013 Tóm tắt
Đỗ Phú Hải

KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC

QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ ĐIỀU KIỆN CUỘC SỐNG XUNG QUANH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI MỘT THỊ TRẤN Ở TỈNH HÀ NAM Tóm tắt
Teramoto Minoru

VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC - NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

LÝ THUYẾT PHÊ BÌNH VĂN HỌC NỮ QUYỀN VÀ NHỮNG HÀM Ý TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Tóm tắt
Phạm Thị Thuận
SO SÁNH HIỆN TƯỢNG HOÁN ĐỔI VỊ TRÍ CỦA “HÌNH” VÀ “NỀN” TRONG CÂU TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt
Trương Thùy Hương
NGÀY VÀ VĂN HÓA ĐO THỜI GIAN CỦA NGƯỜI VIỆT Tóm tắt
Nguyễn Thị Phương Duyên

SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

NGHỀ GỐM TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Nguyễn Văn Thủy
VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA TÂY NGUYÊN Tóm tắt
Nguyễn Phước Hiền
KHU DI TÍCH NHƠN THÀNH TRONG KHÔNG GIAN VĂN HÓA ÓC EO Ở MIỀN TÂY NAM BỘ Tóm tắt
Bùi Chí Hoàng

KHOA HỌC XÃ HỘI THẾ GIỚI

GIA ĐÌNH ĐA THẾ HỆ Ở SINGAPORE Tóm tắt
Kalyani Mehta, Thang Leng Leng, Nguyễn Quốc Định (dịch), Bùi Thế Cường (dịch)

MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI NGUỒN Ở VÙNG NÔNG THÔN (TRƯỜNG HỢP XÃ BÌNH TÂN, HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH) Tóm tắt
Nguyễn Thị Thịnh


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh