Chi tiết về Tác giả

Quang Hưng, Đỗ ĐH KHXH và NV Hà NộiTạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh