T. 24, S. 1 (2019)

Mục lục

Bài báo

TỔNG HỢP VÀ BIẾN TÍNH TiO2 TỪ QUẶNG ILMENITE BÌNH ĐỊNH BẰNG THIOURE Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thi Lan, Nguyễn Thi Việt Kiều, Nguyễn Phi Hùng, Võ Viễn 1
SỰ HẤP PHỤ Pb2+ VÀ Cu2+ TRONG NƯỚC CỦA VẬT LIỆU SILICA ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ TRO ĐỐT LÒ GẠCH Tóm tắt PDF
Trần Hoài Lam, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Minh Thảo, Quách Nguyễn Khánh Nguyên 8
HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA ĐẲNG SÂM (CODONOPSIS PILOSULA FRANCH.) SO SÁNH VỚI MỘT SỐ DƯỢC THẢO KHÁC VÀ AXIT ASCOBIC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đào Thị Thu Thủy, Hoàng Văn Hà 16
CHỌN LỌC DÒNG VI KHUẨN LACTIC TRONG CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN SINH BACTERIOCIN KHÁNG KHUẨN Tóm tắt PDF
Trần Thanh Mến, Nguyễn Đức Thiên, Nguyễn Trọng Tuân, Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Thị Tố Quyên, Trần Trung Tín 21
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỰC MÀNG BISMUT IN SITU CHO PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN HẤP PHỤ SÓNG VUÔNG XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT CADIMI VÀ CHÌ Tóm tắt PDF
Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Mậu Thành 27
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ SUNFUA TRÊN VẬT LIỆU BÙN THẢI SẮT HYDROXIT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hoa, Cồ Như Linh, Cao Vũ Hưng, Phạm Tiến Đức, Nguyễn Thị Ánh Hường, Phạm Thị Ngọc Mai, Phạm Huy Đông 34
ẢNH HƯỞNG pH ĐẾN QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG KIM LOẠI NẶNG (Cu, Pb, Zn) TRONG TRẦM TÍCH CỬA SÔNG SOÀI RẠP, SÔNG SÀI GÒN- ĐỒNG NAI Tóm tắt
Nguyễn Văn Phương, Mai Hương, Nguyễn Thị Huệ 39
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cd2+ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU LÁ THÔNG BA LÁ TẠI ĐÀ LẠT Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hạ, Huỳnh Phương Thảo 46
TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG MÀNG CA/PDA ỨNG DỤNG XỬ LÝ CHÌ (II) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Đặng Thị Tố Nữ, Cao Văn Hoàng, Đặng Thị Phương Dung, Trần Văn Hiên, Nguyễn Phi Hùng 50
ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG BiVO4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT Tóm tắt PDF
Lê Quỳnh Như, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Thị Phương Lệ Chi 56
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH LẶP ĐỂ TÍNH HẰNG SỐ PHÂN LI CỦA AXIT CITRIC TRONG DUNG DỊCH NƯỚC TỪ DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM ĐO pH Tóm tắt PDF
Đào Thị Phương Diệp, Trần Thế Ngà, Vũ Thị Tình 61
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH TINH DẦU SẢ CHANH 20 KG/MẺ Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Kim Vân, Nguyễn Văn Tuyên, Hoàng Thị Lý, Nguyễn Thị Hiền, Đặng Ngọc Định, Lê Thị Minh Hằng, Nguyễn Thanh Huyền, Bùi Thị Thơi, Nguyễn Hải Đăng 67
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT TINH DẦU SẢ CHANH, XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC, THĂM DÒ KHẲ NĂNG CHỐNG UNG THƯ CỦA TINH DẦU SẢ CHANH TRỒNG TẠI XÃ SƠN HÙNG – HUYỆN THANH SƠN- TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Kim Vân, Hoàng Thị Lý, Trần Thị Thanh Thảo, Nguyễn Minh Quý, Đặng Ngọc Định, Vũ Thị Nha Trang, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Hải Đăng, Đinh Thị Thu Thủy 73
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN CHUYỂN HÓA As(III) và As(V)TỪQUẶNG THẢI PYRITE SAU PHONG HOÁ Tóm tắt PDF
Lê Thu Thủy, Nguyễn Thị Thục Anh, Trần Hồng Côn, Nguyễn Thị Cẩm Hầ 78
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỔ KHỐI LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG PHÁT QUANG CỦA PHỨC CHẤT HAI NHÂN BENZOAT CỦA Nd(III), Sm(III), Eu(III), Gd(III) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Lan, Phạm Hồng Chuyên 85
TÁCH LOẠI AMONI, Mn(II) TRONG NƯỚC SỬ DỤNG CỘT HẤP PHỤ ĐÁ ONG BIẾN TÍNH BẰNG CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT Tóm tắt PDF
Ngô Thị Mai Việt, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Quỳnh, Nghiêm Thị Hương, Ngô Thành Trung 90
TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG NANOCOMPOZIT GRAPHEN OXIT-POLYPYROL ĐỂ LOẠI BỎ ION CHÌ (II) VÀ CADIMI (II) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt PDF
Vũ Quang Lợi, Dương Thu Hà, Đỗ Phúc Quân, Bùi Thị Phương Thảo, Nguyễn Vân Anh 96
PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ACRYLAMIDE TRONG TRÀ THÀNH PHẨM TẠI VIỆT NAM VÀ TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH SAO CHÈ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT Tóm tắt PDF
Mai Thị Ngọc Anh, Phạm Quốc Trung, Đinh Thị Cúc, Đào Hải Yến, Lê Trường Giang 103
NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM SOÁT QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT CHẤT MÀU THỰC PHẨM PHYCOCYANIN TỪ TẢO XOẮN SPIRULINA Tóm tắt PDF
Đoàn Duy Tiên, Hà Thị Hải Yến, Lê Trường Giang, Quản Cẩm Thúy, Nguyễn Quang Trung 109
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG Cu, Pb, VÀ Zn TRONG TRẦM TÍCH CỬA SÔNG SOÀI RẠP, SÔNG SÀI GÒN- ĐỒNG NAI Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Văn Phương, Mai Hương 114
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA PENTACHLOROBENZENE THÀNH CÁC HỢP CHẤT ÍT CLO HƠN Ở ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Huệ 120
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DÃY HỢP CHẤT MÀU AZO GẮN VỚI DỊ VÒNG FUROXAN TỪ EUGENOL TRONG TINH DẦU HƯƠNG NHU Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Huấn, Lê Thị Hoa, Nguyễn Thị Thanh Hoài 124
ỨNG DỤNG GRAPHEN/POLY(1,8-DIAMINONAPHTHALEN) NHƯ MÀNG BẮT HIỆU QUẢ CHO PHÉP PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA XÁC ĐỊNH ION THỦY NGÂN Tóm tắt PDF
Lê Quân, Trương Thị Hồng Ngọc, Vũ Văn Trọng, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Tuấn Dung, Trần Đại Lâm 130
NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ ASEN (III), AMONI TỪ DUNG DỊCH BẰNG VẬT LIỆU HỖN HỢP NANO CeO2 – Mn2O3 TRÊN THAN HOẠT TÍNH Tóm tắt PDF
Đào Hồng Đức, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Dương Thị Lịm 136
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO Mn3O4 VÀ KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA CHÚNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Vũ Ngọc Mai, Đoàn Trung Dũng, Dương Thị Lịm, Đào Ngọc Nhiệm 147
KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG LÁ CÂY NGẢI CỨU (ARTEMISIA VULGARIS L.) THU HÁI Ở PHƯỜNG TÂN LẬP - THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Mai Thanh Nga, Nguyễn Thị Thanh Hương 153
ĐỊNH LƯỢNG CURCUMINOID TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) PDF
Nguyễn Thị Thu Minh, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Văn Cường, Nguyễn Hải Đăng 157
XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ TRA BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ THAN BÙN PHẦN I. XỬ LÝ NƯỚC THẢI THEO TỪNG MẺ Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Bình, Vũ Ngọc Hoàng 164
KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (ẤN ĐỘ) VỚI BUTYLTRIPHENYLPHOTPHONI BROMUA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Thúy, Lê Văn Thuận, Nguyễn Mạnh Cường 169
ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU NANO N-ZnO CÓ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CAO DƯỚI NGUỒN ÁNH SÁNG NHÌN THẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NHIỆT ĐƠN GIẢN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hưng, Bùi Minh Nguyệt 175
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CAFEIN, THEOBROMIN, THEOPHYLLIN TRONG CÁC LOẠI CHÈ XANH VIỆT NAM CÓ NGUỒN GỐC ĐỊA LÝ KHÁC NHAU Tóm tắt PDF
Trần Thị Huế, Nguyễn Tân Thành, Ngô Thị Lương, Tạ Thị Thảo, Nguyễn Văn Ri 181
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN CỦA 1,2,3-BENZOTRIAZOL ĐỐI VỚI CÁC MẪU HỢP KIM ĐỒNG, PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO QUẢN HIỆN VẬT TRONG BẢO TÀNG Tóm tắt PDF
Vũ Văn Dương, Nguyễn Thị Hương Thơm, Trần Hồng Côn, Tạ Thị Thảo 187
ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI CAFEIN, THEOBROMIN VÀ THEOPHYLLIN TRONG CHÈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ (UV/VIS) KẾT HỢP VỚI HỒI QUI ĐA BIẾN Tóm tắt PDF
Trần Thị Huế, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Văn Ri, Tạ Thị Thảo 192
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LOẠI BỎ ĐỘ MÀU VÀ TỔNG CHẤT RẮN LƠ LỬNG TRONG NƯỚC RỈ RÁC NAM SƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA Tóm tắt PDF
Le Cao Khai, Trinh Van Tuyen, Le Thanh Son, Doan Tuan Linh, Dao Thi Dung 197
TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA 2-PYRROLIDINONE THEO CON ĐƯỜNG HÓA HỌC XANH Tóm tắt PDF
Lê Phước Thảo Nguyên, Võ Viết Đại, Trần Thị Hằng, Nguyễn Trần Nguyên 202
TỐC ĐỘ SUY GIẢM METYL ĐỎ - THUỐC NHUỘM AZO BẰNG H2O2/UV Tóm tắt PDF
Tran Thuy Nga, Lai Thi Hoan, Le Phuong Thu 206


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224