Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 24, S. 1 (2019) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN CỦA 1,2,3-BENZOTRIAZOL ĐỐI VỚI CÁC MẪU HỢP KIM ĐỒNG, PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO QUẢN HIỆN VẬT TRONG BẢO TÀNG Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Dương, Nguyễn Thị Hương Thơm, Trần Hồng Côn, Tạ Thị Thảo
 
T. 19, S. 2 (2014) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Fe(III), Cr(VI) CỦA CÁC VẬT LIỆU ĐÁ ONG BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt
 
T. 20, S. 4 (2015) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT CỦA PHẦN CHIẾT GEL LÔ HỘI Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Thị Huệ, Ngô Thị Hương, Nguyễn Mạnh Dũng, Đặng Đức Khanh
 
T. 19, S. 3 (2014) ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM ASEN TRONG CÁC VÙNG Ô NHIỄM CHẤT DA CAM/ DIOXIN VÀ PHỤ CẬN TẠI SÂN BAY BIÊN HÒA Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Hùng Minh, Nguyễn Văn Thường
 
T. 21, S. 3 (2016) ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG CỘT TRẦM TÍCH SÔNG THUỘC TỈNH HẢI DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Vũ Huy Thông, Nguyễn Văn Linh, Phạm Bá Lịch, Tạ Thị Thảo, Trịnh Anh Đức
 
T. 20, S. 1 (2015) ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC NGẦM VÀ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG TÓC VÀ MÓNG TAY CỦA CƯ DÂN TẠI KHU VỰC THU GOM VÀ TÁI CHẾ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Thảo, Nguyễn Mạnh Hà, Bùi Duy Cam, Đỗ Quang Trung
 
T. 19, S. 4 (2014) ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY ASEN TRONG TÓC VÀ MÓNG CỦA DÂN CƢ KHU VỰC KHAI THÁC QUẶNG ĐA KIM NÚI PHÁO, THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Phương Thảo
 
T. 20, S. 4 (2015) ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY CỦA CÁC CHẤT POLYCLO BIPHENYL TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH TẠI CỬA ĐẠI, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Trinh, Trịnh Thị Thắm, Từ Bình Minh
 
T. 22, S. 2 (2017) ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY Cd, Pb TRONG ĐẤT, NƯỚC VÀ RAU TẠI ĐIỂM CÔNG NGHIỆP THUỘC XÃ ĐỒNG THÁP, ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Dung, Đỗ Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Mến
 
T. 22, S. 1 (2017) ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA SỢI CELLULOSE VÀ LIGNIN TÁCH TỪ RƠM PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Ngọ, Trần Thị Hằng, Vũ Đức Cường, Vũ Ngọc Minh
 
T. 19, S. 4 (2014) ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC CỦA COMPOSITE TRÊN CƠ SỞ POLYETHYLEN VÀ POLYAMIDE- 6 Tóm tắt   PDF
Minh Thị Thảo, Bùi Đình Nhi, Vũ Đình Ngọ, Đàm Thị Thanh Hương
 
T. 21, S. 1 (2016) ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY HECXOGEN, OCTOGEN VÀ TETRYL TRONG CÁC HỆ OXI HÓA NÂNG CAO CÓ SỰ KẾT HỢP GIỮA CÁC TÁC NHÂN OXI HÓA VÀ QUANG HÓA Tóm tắt   PDF
Vũ Quang Bách, Đỗ Ngọc Khuê, Đỗ Bình Minh, Đào Duy Hưng, Nguyễn Văn Hoàng, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Vân Anh
 
T. 24, S. 1 (2019) ĐỊNH LƯỢNG CURCUMINOID TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Thu Minh, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Văn Cường, Nguyễn Hải Đăng
 
T. 24, S. 1 (2019) ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI CAFEIN, THEOBROMIN VÀ THEOPHYLLIN TRONG CHÈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ (UV/VIS) KẾT HỢP VỚI HỒI QUI ĐA BIẾN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Huế, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Văn Ri, Tạ Thị Thảo
 
T. 21, S. 4 (2016) ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI PARACETAMOL VÀ IBUPROFEN TRONG THUỐC ALAXAN, PROTAMOL, ANDOLXAN VÀ TATANOL EXTRA THEO PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Tóm tắt   PDF
Mai Xuân Trường, Vũ Trọng Lương
 
T. 21, S. 2 (2016) ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI SULFAGUANIDIN, SULFAMETHOXAZOL VÀ TRIMETHOPRIM TRONG THUỐC VIÊN NÉN SỬ DỤNG CÙNG MÔ HÌNH HỒI QUY CẤU TỬ CHÍNH (PCR)TỪ DỮ LIỆU PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Thảo, Bùi Xuân Thành, Vũ Thị Huệ, Đoàn Thị Huyền
 
T. 24, S. 1 (2019) ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU NANO N-ZnO CÓ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CAO DƯỚI NGUỒN ÁNH SÁNG NHÌN THẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NHIỆT ĐƠN GIẢN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hưng, Bùi Minh Nguyệt
 
T. 22, S. 3 (2017) ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU NANO TiO2 TỪ QUẶNG ILMENIT BÌNH ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SUNFAT NHẰM ỨNG DỤNG PHÂN HỦY CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Lâm Dương Đinh, Cao Văn Hoàng
 
T. 22, S. 4 (2017) ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU NANO W-TiO2/BENTONIT CÓ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CAO DƯỚI ÁNH SÁNG NHÌN THẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hưng, Ngô Sỹ Lương
 
T. 24, S. 1 (2019) ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG BiVO4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT Tóm tắt   PDF
Lê Quỳnh Như, Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Thị Phương Lệ Chi
 
T. 19, S. 3 (2014) ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH BẰNG BITMUT OXIT XÁC ĐỊNH VẾT KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN ANOT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Phương, Trịnh Xuân Giản
 
401 - 421 trong số 421 mục << < 12 13 14 15 16 17 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224