Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 20, S. 1 (2015) CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA THUỐC NỔ PBX TRÊN CƠ SỞ RDX VÀ PU Tóm tắt   PDF
Phan Đức Nhân
 
T. 21, S. 3 (2016) CHẾ TẠO VẬT LIỆU GRAPHENE BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÓC TÁCH ĐIỆN LY PLASMA VÀ THĂM DÒ HẤP PHỤ As(III) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt
Phùng Thị Oanh, Đỗ Trà Hương, Đặng Văn Thành
 
T. 19, S. 3 (2014) CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ OXIT TỪ TÍNH NANO Fe3O4 PHÂN TÁN TRÊN BÃ CHÈ Tóm tắt   PDF
Đỗ Trà Hương, Dương Thị Tú Anh
 
T. 21, S. 4 (2016) CHẾ TẠO VẬT LIỆU THAN HOẠT TÍNH TỪ BÃ CHÈ VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ METYLEN XANH TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Hanh, Do Tra Huong, Nguyen Thi Anh Tuyet, Dang Van Thanh
 
T. 21, S. 3 (2016) CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC POLYME IN KHUÔN PHÂN TỬ (MIP) NỀN GRAPHEN VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÍNH NHẠY VỚI BISPHENOL A Tóm tắt   PDF
Hà Bảo Trung, Bùi Thanh Duy, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Vân Anh, Đỗ Phúc Quân, Nguyễn Tuấn Dung, Trần Đại Lâm
 
T. 22, S. 2 (2017) CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA MẪU VẢI QUÂN PHỤC TẨM DUNG DỊCH KEO BẠC NANO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu, Trần Thị Trang
 
T. 24, S. 1 (2019) CHỌN LỌC DÒNG VI KHUẨN LACTIC TRONG CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN SINH BACTERIOCIN KHÁNG KHUẨN Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Mến, Nguyễn Đức Thiên, Nguyễn Trọng Tuân, Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Thị Tố Quyên, Trần Trung Tín
 
T. 21, S. 2 (2016) DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA LÁ CÂY ĐỂ LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI BIẾN ĐỔI FOURIER (FTIR) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Sức
 
T. 21, S. 3 (2016) HẤP PHỤ As(III) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ BÃ CHÈ BIẾN TÍNH KOH Tóm tắt   PDF
Đỗ Trà Hương, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Dũng, Đặng Văn Thành
 
T. 22, S. 2 (2017) HẤP PHỤ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG BÃ TRO TRẤU BIẾN TÍNH ACID CITRIC Tóm tắt   PDF
Hồ Sỹ Thắng
 
T. 20, S. 4 (2015) HẤP PHỤ Cr(VI) ĐỘNG TRÊN CỘT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ BÃ CHÈ BIẾN TÍNH KOH Tóm tắt   PDF
Đỗ Trà Hương, Đặng Văn Thành
 
T. 19, S. 1 (2014) HẤP PHỤ ION Pb2+ LÊN CHITIN ĐƯỢC GHÉP VỚI AXIT ACRYLIC SAU KHI BIẾN TÍNH BỀ MẶT BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Sức, Trịnh Ngọc Châu
 
T. 20, S. 2 (2015) HẤP PHỤ Pb(II), Co(II) VÀ Cu(II) TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BỞI MANGANESE DIOXIDE ( γ- MnO2) CẤU TRÚC NANO I- Tổng hợp MnO2 và sự hấp phụ của MnO2 đối với các ion Pb2+, Cu2+ và Co2+ Tóm tắt   PDF
Le Ngoc Chung, Dinh Van Phuc
 
T. 20, S. 2 (2015) HẤP PHỤ Pb(II), Co(II) VÀ Cu(II) TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BỞI MANGANESE DIOXIDE (ˠ- MnO2) CẤU TRÚC NANO II- Khảo sát đẳng nhiệt cân bằng Tóm tắt   PDF
Le Ngoc Chung, Dinh Van Phuc
 
T. 20, S. 1 (2015) HẤP PHỤ Pb(II), Co(II) VÀ Cu(II) TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BỞI MANGANESE DIOXIDE (γ - MnO2) CẤU TRÚC NANO III- Khảo sát động học Tóm tắt   PDF
Dinh Van Phuc
 
T. 20, S. 4 (2015) HẤP PHỤ VÀ GIẢI HẤP ION CHÌ (II) TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BỞI GAMMA – MnO2 CẤU TRÚC NANO Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Phúc, Lê Ngọc Chung, Phạm Nguyễn Trâm Oanh, Nguyễn Ngọc Tuấn
 
T. 22, S. 3 (2017) HIỆU ỨNG ỨC CHẾ CỦA DỊCH CHIẾT CÂY SIM ĐẾN ĂN MÒN THÉP CT3 TRONG MÔI TRƯỜNG H2SO4 0.5M Tóm tắt   PDF
Võ An Quân, Đào Bích Thủy, Phạm Thị Lý, Phạm Thị Hà, Phùng Minh Lượng, Nguyễn Văn Tuấn, Lý Quốc Cường, Lê Xuân Quế
 
T. 20, S. 1 (2015) HIỆU QUẢ QUANG XÚC TÁC PHÂN HUỶ NƯỚC Ô NHIỄM 2,4,5-T TRÊN VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG Cu/TiO2 VÀ Fe/TiO2 – VÀ ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG Tóm tắt   PDF
Hoàng Hiệp, Lê Thanh Sơn
 
T. 24, S. 1 (2019) HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA ĐẲNG SÂM (CODONOPSIS PILOSULA FRANCH.) SO SÁNH VỚI MỘT SỐ DƯỢC THẢO KHÁC VÀ AXIT ASCOBIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đào Thị Thu Thủy, Hoàng Văn Hà
 
T. 22, S. 4 (2017) HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH MELANIN TRÊN TẾ BÀO B16 CỦA CÁC CAO CHIẾT BẠCH ĐẦU ÔNG (VERNONIA CINEREA) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Tuân, Mai Văn Hiếu
 
T. 19, S. 4 (2014) KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN VÀ ĐẶC TRƯNG HẤP PHỤ CỦA DỊCH CHIẾT CHÈ XANH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI THÉP THƯỜNG TRONG DUNG DỊCH HCL 1M Tóm tắt   PDF
Truong Thị Thảo, Pham Thi Hien Luong, Nguyen Dinh Vinh
 
T. 22, S. 1 (2017) KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG CỦA POLY ACID ACRYLIC Tóm tắt   PDF
Phan Minh Tân, Hoàng Thị Lý, Nguyễn Văn Khôi, Trần Vũ Thắng, Hoàng Thị Phương
 
T. 21, S. 4 (2016) KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐO HÀM LƯỢNG PHOTPHO BẰNG PHƯƠNG PHÁP UV-VIS Tóm tắt   PDF
Nguyen Xuan Tong, Vo Dinh Long, Nguyen Thanh Binh
 
T. 19, S. 3 (2014) KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC GIẾNG TRONG CÁC HỘ DÂN XUNG QUANH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ HỘI, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Thị Thanh Trân, Hoàng Thị Hà, Đinh Văn Phúc
 
T. 19, S. 3 (2014) KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP THU CHLOROPHYLL BỞI MnO2 VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CARBAMATE CÓ TRONG RAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Tóm tắt   PDF
Lê Ngọc Chung, Nguyễn Đức Thuận, Trần Thị Thi Thơ, Trương Đông Phương, Đinh Văn Phúc
 
26 - 50 trong số 421 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224