Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 19, S. 2 (2014) KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO MÀNG VI LỌC COMPOZIT HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt   PDF
Vũ Quỳnh Thương, Bùi Duy Cam, Lê Viết Kim Ba, Trần Thị Dung, Phạm Thị Phượng, Ngô Hồng Ánh Thu, Đặng Thị Hường
 
T. 22, S. 3 (2017) KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU NANO F-TiO2 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Cao Văn Hoàng
 
T. 21, S. 1 (2016) KHẢO SÁT NỀN PHÔNG PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG VÙNG VEN BIỂN TỈNH PHÚ YÊN Tóm tắt   PDF
Phan Sơn Hải, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Minh Đạo, Phan Quang Trung, Lê Xuân Thắng, Nguyễn Thị Mùi
 
T. 20, S. 1 (2015) KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (TRUNG QUỐC) VÀ TETRAĐECYLTRIMETYL AMONI BROMUA Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Thu Hường
 
T. 24, S. 1 (2019) KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (ẤN ĐỘ) VỚI BUTYLTRIPHENYLPHOTPHONI BROMUA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Thúy, Lê Văn Thuận, Nguyễn Mạnh Cường
 
T. 22, S. 2 (2017) KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (ẤN ĐỘ) VỚI PROPYLTRIPHENYL PHOTPHONI BROMUA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Hà
 
T. 22, S. 3 (2017) KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (BÌNH THUẬN) VỚI ETYLTRIPHENYL PHOTPHONI BROMUA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hà Thanh, Chu Thị Hoài Thu, Phan Thị Anh
 
T. 20, S. 3 (2015) KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (THANH HÓA) VÀ TETRAĐECYLTRIMETYL AMONI BROMUA Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hà Thanh, Trần Anh Vũ, Lã Mạnh Cường
 
T. 22, S. 4 (2017) KHẢO SÁT QUY TRÌNH PHÂN TÍCH METYL THỦY NGÂN TRONG TRẦM TÍCH TRÊN THIẾT BỊ SẮC KÝ KHÍ GC-ECD Toàn văn   PDF
Trịnh Thị Thủy, Lê Thị Trinh, Dương Tuấn Hưng, Vũ Đức Lợi
 
T. 19, S. 3 (2014) KHẢO SÁT SỰ HẤP PHỤ Asen CỦA VẬT LIỆU γ – Al2O3 – SDS – APDC VÀ ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN NHẰM XÁC ĐỊNH As(III) TRONG CÁC MẪU NƯỚC Tóm tắt   PDF
Lê Tứ Hải, Trần Hồng Côn
 
T. 21, S. 3 (2016) KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG MẪU TRÀ TẠI CẦU ĐẤT VÀ BẢO LỘC CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS Tóm tắt   PDF
Võ Trần Quang Thái, Nguyễn Giằng, Trương Đức Toàn, Đỗ Tâm Nhân, Nguyễn Việt Đức, Nguyễn Lê Anh, Lương Thị Thắm
 
T. 20, S. 3 (2015) KHẢO SÁT TẦN SUẤT ALEN CỦA 15 LOCUS STR TRÊN NHIỄM SẮC THỂ THƯỜNG TRONG QUẦN THỂ NGƯỜI MƯỜNG SỐNG Ở TỈNH HÒA BÌNH, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Trọng Hội, Lê Thị Bích Trâm, Phạm Đăng Khoa, Hồ Quang Huy, Trịnh Đình Đạt, Nguyễn Văn Hà
 
T. 20, S. 4 (2015) KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO CHLOROFORM CỦA THÂN CÂY XÁO TAM PHÂN - PARAMIGNYA TRIMERA (OLIVER) BURKILL - HỌ RUTACEAE Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thùy Linh, Đặng Hoàng Phú, Nguyễn Trung Nhân
 
T. 20, S. 3 (2015) KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO ETYL AETAT CỦA VỎ CÂY ĐÀO TIÊN (CRESCENTIA CUJETE) Tóm tắt   PDF
Phan Đức Nhuận, Nguyễn Thị Thảo Ly, Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Mậu Vũ
 
T. 20, S. 3 (2015) KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO HEXAN CỦA LÁ CÂY TRẮC BÁCH DIỆP (BIOTA ORIENTALIS) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thảo Ly, Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Thị Lệ Thu
 
T. 24, S. 1 (2019) KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG LÁ CÂY NGẢI CỨU (ARTEMISIA VULGARIS L.) THU HÁI Ở PHƯỜNG TÂN LẬP - THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Mai Thanh Nga, Nguyễn Thị Thanh Hương
 
T. 22, S. 3 (2017) KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC CỦA BỘT GIẤY GỖ KEO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Doan Minh Khai, Phan Duc Nhan, Nguyen Duy Tuan, Trinh Dac Hoanh
 
T. 20, S. 3 (2015) LỊCH SỬ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG CỦA HỒ TRỊ AN Tóm tắt   PDF
Vũ Đức Lợi, Nguyễn Thị Vân, Trịnh Hồng Quân, Đinh Văn Thuận, Phạm Thị Thu Hà
 
T. 20, S. 4 (2015) LOẠI BỎ THUỶ NGÂN DẠNG HƠI BẰNG THAN HOẠT TÍNH BIẾN TÍNH VỚI IODUA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Quang Trung, Trần Hồng Côn
 
T. 19, S. 3 (2014) MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH HÒA TÁCH THU HỒI THIẾC, CHÌ TỪ BẢN MẠCH IN THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Hà Vĩnh Hưng, Huỳnh Trung Hải
 
T. 20, S. 4 (2015) NÂNG CAO ĐỘ CỨNG VÀ KHẢ NĂNG CHỊU DẦU CỦA CAO SU THIÊN NHIÊN NHỜ PHẢN ỨNG GHÉP STYREN LÊN MẠCH CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ LOẠI PROTEIN Tóm tắt   PDF
Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Huy Tùng, Trần Hải Ninh, Vũ Anh Tuấn, Phan Trung Nghĩa, Trần Thị Thúy, Kawahara Seiichi
 
T. 19, S. 3 (2014) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CANXI ĐẾN PHẢN ỨNG TẠO MAGIE AMONI PHOTPHAT (MAP) Tóm tắt   PDF
Lê Văn Dũng, Trịnh Lê Hùng, Nghiêm Xuân Thung
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DẦU DO VÀ BDF TỚI MỘT SỐ VI SINH VẬT TRONG NƯỚC BIỂN Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng phương Lan, Nguyễn Thế Đông, Nguyễn Quang Trung
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ION NỀN CƠ BẢN TỚI QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH AS(III) TRONG NƯỚC NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC VỚI KỸ THUẬT BƠM MẪU ĐIỆN ĐỘNG HỌC VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Tóm tắt   PDF
Dương Hồng Anh, Nguyễn Kim Diễm Mai
 
T. 24, S. 1 (2019) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN CHUYỂN HÓA As(III) và As(V)TỪQUẶNG THẢI PYRITE SAU PHONG HOÁ Tóm tắt   PDF
Lê Thu Thủy, Nguyễn Thị Thục Anh, Trần Hồng Côn, Nguyễn Thị Cẩm Hầ
 
51 - 75 trong số 421 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224