Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO ZnAl2O4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY GEL Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải
 
T. 22, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY KINH GIỚI Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Phúc Đạt, Đỗ Thị Việt Hương, Chu Nhật Huy, Phùng Thị Thanh Hương
 
T. 19, S. 1 (2014) NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHẦN MỀM BO MẠCH ĐIỆN TỬ ĐO NHANH COD BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ UV Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Quang Trung, Âu Duy Tuấn, Hoàng Minh Hải, Vũ Quốc Tuấn, Lê Thanh Khiết, Chu Thị Thủy, Vũ Ngân Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trịnh Thị Huế
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN DÒNG ĐỘNG HỌC KHỬ CÁC DẪN XUẤT DDT VỚI NỒNG ĐỘ VÀ TỐC ĐỘ QUÉT TRONG PHƯƠNG PHÁP CV Tóm tắt   PDF
Trần Quang Thiện, Lê Xuân Quế
 
T. 24, S. 1 (2019) NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM SOÁT QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT CHẤT MÀU THỰC PHẨM PHYCOCYANIN TỪ TẢO XOẮN SPIRULINA Tóm tắt   PDF
Đoàn Duy Tiên, Hà Thị Hải Yến, Lê Trường Giang, Quản Cẩm Thúy, Nguyễn Quang Trung
 
T. 22, S. 4 (2017) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG MẪU QUẶNG CHỨA BASTNEZIT, BARIT, FLORIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUỒN PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES) Tóm tắt   PDF
Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Đoàn Thị Mơ, Trần Hoàng Mai, Trần Thị Thanh Hiền
 
T. 19, S. 4 (2014) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC TẠP CHẤT BẰNG ICP-MS SAU KHI TÁCH NỀN ZIRCONI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT DUNG MÔI VỚI 2-ETYLHEXYLPHOTPHONIC AXIT MONO-2-ETYLHEXYL ESTE Tóm tắt   PDF
Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương
 
T. 22, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG As(III) TRONG MẪU NƯỚC NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CE- C4D SỬ DỤNG KỸ THUẬT LÀM GIÀU DỰA TRÊN SỰ KHÁC BIỆT VỀ pH GIỮA 2 VÙNG MẪU Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Liên, Phạm Tiến Đức, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Ánh Hường, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Xuân Trường
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ ĐỘC HẠI TRONG MỘT SỐ LOẠI NẤM LINH CHI Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ CỦA VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Trường Giang
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ AMIN THƠM GIẢI PHÓNG RA TỪ THUỐC NHUỘM AZO CÓ TRONG SẢN PHẨM DA, GIẢ DA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO KẾT NỐI ĐẦU DÒ KHỐI PHỔ KÉP Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Ngọc Ánh, Lê Thị Băng, Trần Mạnh Quân, Trần Quốc Trung
 
T. 22, S. 4 (2017) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ CHẤT NHÓM SILYMARIN TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng, Cao Công Khánh, Lê Thị Hồng Hảo, Lê Huyền Trâm
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN B1 VÀ B6 TRONG MỘT SỐ LOẠI NẤM LỚN Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ CỦA VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Trường Giang
 
T. 21, S. 2 (2016) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN C TRONG LÁ CÂY CHÙM NGÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT Tóm tắt   PDF
Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH KHÁNG SINH SULFATHIAZOLE, SULFAMETHAZINE, SULFAMETHOXAZOLE, SULFAMERAZINE TRONG NƯỚC MẶT BẰNG SẮC KÝ LỎNG HAI LẦN KHỐI PHỔ Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thanh Yên, Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Trung Hải
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT (Zn) BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON – AMPE HÒA TAN ANÔT VỚI LỚP MÀNG BITMUT TRÊN ĐIỆN CỰC PASTE NANO CACBON Tóm tắt   PDF
Cao Văn Hoàng, Dương Thị Tú Anh
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH SILOXANES MẠCH HỞ TỪ BỤI TRONG NHÀ TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH PHÍA BẮC, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Mạnh Trí, Hoàng Quốc Anh, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Trang, Từ Bình Minh, Kurunthachalam Kannan
 
T. 22, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH XYANUA TRONG SẮN VÀ MĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỰC PHỔ XUNG VI PHÂN Tóm tắt   PDF
Dinh Thi Truong Giang, Mai Thi Thanh Huyen
 
T. 19, S. 2 (2014) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC DẠNG ASEN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HIĐRUA HÓA (HVG- AAS) KẾT HỢP VỚI THUẬT TOÁN HỒI QUI ĐA BIẾN I. KHẢO SÁT TÍNH CỘNG TÍNH VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUI ĐA BIẾN TUYẾN TÍNH Toàn văn   PDF
Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Hồng Chuyên
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CYTIDINE 5’-MONOPHOSPHATE DISODIUM VÀ URIDINE 5’- MONOPHOSPHATE DISODIUM TRONG THUỐC TIÊM ĐÔNG KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Tóm tắt   PDF
Trần Đình Khải, Cao Văn Hoàng, Dương Thị Tú Anh
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI LƯỢNG SIÊU VẾT ĐỒNG VÀ CAĐIMI TRONG MẪU TRÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN, SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NANO CACBON ỐNG BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Cao Văn Hoàng, Dương Thị Tú Anh
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI URAN VÀ THORI TRONG QUẶNG MỎ PÀ LỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Anh Dũng, Vũ Anh Tuấn, Trần Thị Thúy
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU XỬ LÍ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG SẮT KIM LOẠI KẾT HỢP VỚI MUỐI KALI PESUNFAT Tóm tắt   PDF
Hồ Phương Hiền, Nguyễn Bích Ngân
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC THẢI BẰNG QUẶNG PYROLUSIT TỰ NHIÊN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huệ, Lê Thị Thảo, Phùng Đức Hòa, Vũ Văn Tú, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương Giang
 
T. 22, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI NÔNG NGHIỆP CỦA TRO TRẤU BIẾN TÍNH BẰNG ACID CITRIC Tóm tắt   PDF
Hồ Sỹ Thắng
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ION PHOSPHAT TRONG NƯỚC BẰNG BÙN ĐỎ BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Vân
 
176 - 200 trong số 421 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224