Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Cao Đình Lành
Điện thoại: 0914002427
Email: tcphapluatvathuctien@gmail.com

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Email: lehoa70@vista.gov.vn