Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 35 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUY ĐỊNH VỀ LÃI CHẬM THANH TOÁN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Trịnh Ngọc Thùy Trang

Tóm tắt


Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước kết hợp quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang thúc đẩy các hoạt động giao dịch, trao đổi và mua bán diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp hơn. Mục đích chủ yếu của việc trao đổi mua bán đó là hướng đến lợi nhuận. Do đó, có thể nói vấn đề thanh toán chính là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng. Để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán được thực hiện nghiêm túc thì pháp luật đã đưa ra các quy định được xem như là biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm và khắc phục thiệt hại, trong đó phải nói đến các điều luật về trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền hoặc quyền yêu cầu trả lãi do chậm thanh toán. Mặc dù quy định được đặt ra đã mang lại hiệu quả nhất định trong quá trình thực hiện pháp luật nhưng nó cũng đem đến không ít những vướng mắc và bất cập. Bài báo này ra đời nhằm phân tích các quy định về lãi chậm thanh toán theo pháp luật Việt Nam hiện hành và đánh giá thực trạng áp dụng các quy định này vào thực tiễn để chỉ ra các vướng mắc bất cập, từ đó đề xuất các giải pháp kiến nghị, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện pháp luật.

Toàn văn: PDF