Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 36 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU QUY ĐỊNH VỀ THẺ TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Nguyễn Thành Đức, Đặng Kiên Cường

Tóm tắt


Để phát triển lành mạnh thị trường tín dụng cá nhân đặc biệt là thẻ tín dụng đồng thời giúp phòng ngừa và hạn chế nợ xấu đang ngày càng tăng cao trong phân khúc tín dụng cá nhân đặc biệt là tín dụng thẻ, vấn đề thiết lập, tăng cường và bổ sung hành lang pháp lý trong phát hành, cấp hạn mức tín dụng thông qua thẻ cần phải được chú trọng và quan tâm đúng mức hơn nhằm phòng ngừa và hạn chế tối đa nợ xấu trong phân khúc tín dụng cá nhân, tín dụng tiêu dùng ngày càng tăng cao. Xuất phát từ thực tiễn tìm hiểu và nghiên cứu pháp luật, quy định về điều kiện phát hành, cấp tín dụng cá nhân, tín dụng thẻ cùng với các biện pháp được áp dụng trong xử lý các khoản tín dụng cá nhân, tín dụng thẻ quá hạn tại các quốc gia phát triển ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, tác giả viết bài này với mong muốn trình bày một số kết quả nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật liên quan đến các nội dung nêu trên nhằm đóng góp cho việc thiết lập, tăng cường và bổ sung hành lang pháp lý trong phát hành, cấp hạn mức tín dụng thông qua thẻ tại Việt Nam.


Toàn văn: PDF