Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 36 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁP LUẬT LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU VỀ KIỂM SOÁT NGUỒN ỒN GIAO THÔNG - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Nguyễn Lưu Lan Phương

Tóm tắt


Cùng với quá trình đô thị hóa, ô nhiễm tiếng ồn ngày một tăng nhanh, trở thành mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe con người. Trong đó, ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động giao thông được coi là nguồn ồn phổ biến nhất. Các phương tiện giao thông không chỉ tác động xấu lên môi trường không khí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người qua tiếng ồn. Từ rất sớm, nhiều quốc gia trên thế giới đã có nhiều giải pháp được thiết lập nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn nói chung và nguồn ồn giao thông nói riêng, tiêu biểu là các quốc gia Châu Âu. Do đó, nghiên cứu pháp luật các nước Châu Âu trong nỗ lực giải quyết vấn đề về kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn từ giao thông đóng vai trò là bài học kinh nghiệm quan trọng cho Việt Nam.

Toàn văn: PDF