Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 01 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO HỘ SÁNG CHẾ PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH BẰNG THẢO DƯỢC THEO PHÁP LUẬT ẤN ĐỘ - KINH NGHIỆM ĐỂ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Đỗ Thị Diện, Vũ Thị Hương

Tóm tắt


Ngày nay, y học cổ truyền đóng một phần quan trong trong việc chữa bệnh và thể hiện giá trị văn hóa tinh thần của nhân loại. Các bài thuốc là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và hiểu biết của con người. Chữa bệnh bằng thảo dược là sự kết hợp các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Các phương pháp chữa bệnh được con người sáng chế và lưu giữ qua nhiều thế hệ. Việc cho phép sử dụng các phương thuốc dân gian để chữa bệnh đã được quy định trong một số văn bản pháp luật hiện nay. Để nâng cao hiệu quả chữa bệnh và lưu giữ giá trị bản sắc dân tộc cần có cơ chế phù hợp phát triển tiềm năng này. Bảo hộ phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược là giải pháp tích cực lưu giữ, hạn chế mai một trong tương lai. Tuy nhiên, quy định của pháp luật về bảo hộ phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược còn nhiều hạn chế ở Vệt Nam. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, tác giả đưa ra một số quan điểm về bảo hộ sáng chế phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược theo pháp luật Ấn Độ và rút ra bài học kinh nghiệm.

Toàn văn: PDF