Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 01 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN TẠI VIỆT NAM–THỰC TIỄN TẠI TRẠI GIAM BÌNH ĐIỀN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lý Nam Hải

Tóm tắt


Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân hiện nay, được thực hiện bởi các cán bộ trại giam hoặc các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị-xã hội phối hợp thực hiện, có rất nhiều hình thức được triển khai một cách đa dạng như: phổ biến pháp luật, tuyên truyền pháp luật, giảng dạy pháp luật…Tuy nhiên, các hình thức trên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan đã dần bộc lộ nhiều hạn chế, từ đó hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật không cao, mang tính đại trà, không đáp ứng được nhu cầu pháp lý của phạm nhân. Chính vì vậy, trong bài viết này tác giả sẽ phân tích một vài vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động tư vấn pháp luật tại các trại giam ở Việt Nam, thông qua thực tiễn và dẫn chứng từ trại giam Bình Điền tại tỉnh Thừa Thiên Huế, qua đó góp phần làm đa dạng các vấn đề lý luận trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại Việt Nam.


Toàn văn: PDF