Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 03 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HÒA GIẢI TRANH CHẤP DÂN SỰ Ở CƠ SỞ - TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Phan Vĩnh Tuấn Anh

Tóm tắt


Hòa giải từ lâu được biết đến như là một phương thức hữu hiệu giúp các bên tranh chấp có cơ hội được cùng bàn bạc và tìm ra hướng giải quyết tối ưu nhằm đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên. Tuy nhiên, đa phần chỉ tiếp cận quá trình hòa giải tại Tòa án mà chưa quan tâm đến quá trình hòa giải tại cơ sở (các thôn, các tổ dân phố) có ý nghĩa hữu hiệu trong việc giải quyết nhanh chóng và tốt đẹp mối quan hệ giữa các bên tranh chấp. Bài viết tập trung nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về hòa giải tại cơ sở tại tỉnh Thiên Huế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải tại cơ sở trên thực tế

Toàn văn: PDF