Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 02 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM CHO KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO Ở VIỆT NAM – KHUNG PHÁP LÍ VÀ KIẾN NGHỊ

Trần Thị Nhật Anh

Tóm tắt


Một trong những cách thức kêu gọi tài trợ công ty[1] khá phổ biến ở các nước phát triển đó là huy động vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm (venture capitalists). Ở Việt Nam, đây vẫn là hình thức gọi vốn cực kì mới mẻ. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng kết nối giữa các quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

[1] Tài trợ công ty là việc cung cấp tiền hay việc công ty kiếm ra tiền để hoạt động. Xem: Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung, 2009, Công ty vốn, quản lí và tranh chấp, Nxb Tri Thức, Hà Nội, tr. 217.

 


Toàn văn: PDF