S. 37 (2018)

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 37/2018

Mục lục

Bài viết

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO TỒN CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN Tóm tắt PDF
Phan Vĩnh Tuấn Anh 1
KHOẢNG TRỐNG PHÁP LUẬT VÀ MÂU THUẪN GIỮA NHIỆM VỤ BẢO VỆ PHÁP LUẬT VÀ BẢO VỆ CÔNG LÝ CỦA TÒA ÁN Tóm tắt PDF
Trần Công Dũng 14
BÀN VỀ VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VỤ VIỆC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI Tóm tắt PDF
Mai Xuân Hợi 19
TRUNG QUỐC THÀNH LẬP TÒA ÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - HƯỚNG ĐI MỚI VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hương, Hoàng Thảo Anh 27
QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Bùi Thị Hường 34
MỘT SỐ HẠN CHẾ VỀ CÁC THIẾT CHẾ THỰC THI PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Tóm tắt PDF
Cao Đình Lành 43
TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EU (EVFTA) ĐỐI VỚI NGÀNH XUẤT KHẨU DỆT MAY Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt PDF
Trần Viết Long, Mai Xuân Hợi 52
ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ CHẾ TÀI PHÁP LÝ NHÌN TỪ MỘT VỤ TRANH CHẤP VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA Tóm tắt PDF
Trần Văn Nam 61
PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI Tóm tắt PDF
Lê Thị Thùy Nhi 69
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CHI PHÍ LÃI VAY TRONG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Doãn Hồng Nhung 77
HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Thảo, Huỳnh Quang Thuận 86