Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 38 (2019): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 38/2019 LƯỢC SỬ LUẬT HÓA "HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH" TẠI HOA KỲ VÀ ĐỊNH HƯỚNG LẬP PHÁP CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hồ Minh Thành
 
S. 35 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 35/2018 MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - QUY ĐỊNH MANG TÍNH NHÂN VĂN THỂ HIỆN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lê Huyền
 
S. 03 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 03/2017 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lê Huyền
 
S. 37 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 37/2018 MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CHI PHÍ LÃI VAY TRONG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Doãn Hồng Nhung
 
S. 36 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 36/2018 MỘT SỐ BẤT CẬP LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH QUYỀN LỢI CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM TRONG BẢO HIỂM CON NGƯỜI VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI Tóm tắt   PDF
Bạch Thị Nhã Nam
 
S. 35 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 35/2018 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HỒI HÀNG HÓA KHUYẾT TẬT THEO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hạnh
 
S. 03 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 03/2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÒA ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ Tóm tắt   PDF
Trần Việt Dũng
 
S. 35 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 35/2018 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA PHÁP LUẬT HỘ TỊCH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN Tóm tắt   PDF
Trần Việt Dũng
 
S. 37 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 37/2018 MỘT SỐ HẠN CHẾ VỀ CÁC THIẾT CHẾ THỰC THI PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Tóm tắt   PDF
Cao Đình Lành
 
S. 38 (2019): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 38/2019 MỘT SỐ KHÍA CẠNH PHÁP LÝ VỀ QUYỀN BỀ MẶT TRONG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 Tóm tắt   PDF
Trần Thị Huệ
 
S. 01 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2017 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tóm tắt   PDF
Trần Việt Dũng
 
S. 01 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2018 MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ ĐIỂM MỚI CỦA CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG BLHS NĂM 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẢM BẢO THỰC TIỄN Tóm tắt   PDF
Trần Văn Hải, Lữ Vũ Lực
 
S. 01 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT HÀNG HÓA NHẬP KHẨU QUA BIÊN GIỚI HẢI QUAN Tóm tắt   PDF
Trần Viết Long
 
S. 38 (2019): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 38/2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRA TẤN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Yến
 
S. 36 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 36/2018 MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ CHIA SẺ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Dung
 
S. 38 (2019): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 38/2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ QUYỀN TÌNH DỤC VÀ QUYỀN TÌNH DỤC TRONG QUAN HỆ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Hải Yến
 
S. 04 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 04/2017 MỘT SỐ VƯỚNG MẮC VỀ THẨM QUYỀN KIỂM SOÁT HÀNG HÓA NHẬP KHẨU QUA BIÊN GIỚI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Trần Viết Long
 
S. 35 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 35/2018 NÂNG CAO CƠ CHẾ THỰC THI QUYỀN ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN: NHỮNG HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Phan Đình Minh
 
S. 03 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 03/2017 NÂNG CAO TÍNH CẠNH TRANH, MINH BẠCH TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – EU Tóm tắt   PDF
Cao Đình Lành, Trần Thị Nhật Anh
 
S. 36 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 36/2018 NGHIÊN CỨU QUY ĐỊNH VỀ THẺ TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Đức, Đặng Kiên Cường
 
S. 01 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2018 NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đoàn Đức Lương, Lê Văn Vũ
 
S. 38 (2019): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 38/2019 NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA CHỦ SỞ HỮU SÁNG CHẾ VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG BẢO HỘ SÁNG CHẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phương Thảo, Lê Khả Luận
 
S. 04 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 04/2017 NGUYÊN TẮC PHÁP QUYỀN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN Tóm tắt   PDF
Võ Khánh Vinh
 
S. 38 (2019): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 38/2019 NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI VÀ QUYỀN ĐƯỢC IM LẶNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt   PDF
Trịnh Tuấn Anh
 
S. 35 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 35/2018 NHẬN DIỆN TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 ĐẾN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA Tóm tắt   PDF
Bùi Đức Hiển
 
26 - 50 trong số 100 mục << < 1 2 3 4 > >>