Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 36 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 36/2018 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI CÁC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TIÊU DÙNG THEO MẪU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRONG TƯƠNG QUAN SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT NHẬT BẢN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Diện
 
S. 01 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2018 THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KHI CÁC BÊN VỪA CÓ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI, VỪA CÓ THỎA THUẬN TÒA ÁN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Hằng
 
S. 01 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2017 THỜI HIỆU KHỞI KIỆN CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đoàn Đức Lương, Trần Ngọc Sơn
 
S. 38 (2019): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 38/2019 THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN Tóm tắt   PDF
Phan Thị Hồng
 
S. 02 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 02/2017 THỰC TIỄN CÔNG TÁC XỬ LÝ SAU THANH TRA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Hồ Bê
 
S. 01 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2018 THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CỦA TRỌNG TÀI ICSID VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Thúy
 
S. 37 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 37/2018 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO TỒN CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN Tóm tắt   PDF
Phan Vĩnh Tuấn Anh
 
S. 01 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2017 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Phương
 
S. 02 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 02/2017 THỰC TRẠNG XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM PHI HƯ CẤU TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ CÁC GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Trần Cao Thành
 
S. 02 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 02/2017 THƯƠNG MẠI HÓA QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÓI CHUNG VÀ ĐẠI HỌC HUẾ NÓI RIÊNG Tóm tắt   PDF
Đoàn Đức Lương, Đỗ Thị Diện
 
S. 03 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 03/2017 TIẾP NHẬN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TỪ HIỆP ĐỊNH TRIPS: TRƯỜNG HỢP TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Thanh Hà
 
S. 04 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 04/2017 TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Khánh Linh
 
S. 37 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 37/2018 TRUNG QUỐC THÀNH LẬP TÒA ÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - HƯỚNG ĐI MỚI VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Hương, Hoàng Thảo Anh
 
S. 04 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 04/2017 TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Tùng
 
S. 01 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2017 VẤN ĐỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phan Đình Minh
 
S. 04 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 04/2017 VẤN ĐỀ SỞ HỮU TÀI SẢN TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Cừ
 
S. 01 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2018 VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lưu Minh Sang
 
S. 02 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 02/2017 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC – HÌNH THỨC QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN HÀNH PHÁP Tóm tắt   PDF
Trần Văn Duy
 
S. 03 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 03/2017 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hồng Mỵ
 
S. 38 (2019): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 38/2019 XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Tóm tắt   PDF
Lê Minh Thành
 
S. 03 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 03/2017 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI Tóm tắt   PDF
Trần Văn Duy
 
S. 03 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 03/2017 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NHẬN CHÌM Ở BIỂN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Duyên Thủy, Phạm Thị Mai Trang
 
S. 01 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2017 ĐÁNH GIÁ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Tuyến, Bùi Thế Hùng
 
S. 38 (2019): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 38/2019 ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Minh Thư
 
S. 37 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 37/2018 ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ CHẾ TÀI PHÁP LÝ NHÌN TỪ MỘT VỤ TRANH CHẤP VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA Tóm tắt   PDF
Trần Văn Nam
 
76 - 100 trong số 100 mục << < 1 2 3 4