Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÌNH DƯƠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU “THÀNH PHỐ THÔNG MINH” DƯỚI GÓC NHÌN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG

Trần Như Hải

Tóm tắt


Trong những năm qua, Bình Dương đã thu hút nhiều nhà đầu tư, phát triển mạnh mẽ các khu, cụm công nghiệp. Điều này có được do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng quan trọng nhất là chính sách ưu đãi rất tốt của tỉnh. Lợi thế cạnh tranh tự nhiên và sự tối ưu hóa lợi thế đó qua công tác quản lý, giáo dục và chính sách cụ thể sẽ tạo nên một thương hiệu nổi bật cho Bình Dương. Dưới góc độ của ngành Quan hệ công chúng, quá trình truyền thông là một phần không thể thiếu cho các hoạt động quảng bá thương hiệu của tỉnh Bình Dương

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429