Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 7, S. 07 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN THÊM VỀ DU LỊCH TÂM LINH Ở VIỆT NAM

Phan Huy Xu, Võ Văn Thành

Tóm tắt


Trong thời gian gần đây, du lịch tâm linh là một trong những loại hình du lịch văn hóa đang gia tăng, con người ngày càng tìm đến các giá trị tâm linh và khám phá ra những điều bí ẩn trong nội tâm. Theo đánh giá của Tổ chức du lịch Thế giới năm 2007, du lịch tâm linh là phân khúc thị trường phát triển nhanh nhất mặc dù nó không thể định danh được rõ ràng. Du lịch tâm linh sẽ là một trong những xu hướng chính của du lịch thế giới vì nhu cầu liên quan đến cá nhân như khỏe khoắn về thể chất, lành mạnh về tinh thần cùng với những trải nghiệm tâm linh ngày càng cao. Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tại Hội nghị Quốc tế Du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững ở Ninh Bình (2013), Việt Nam đang hướng đến phát triển du lịch tâm linh và đạt được những thành tựu nhất định trong thời gian vừa qua. Bài viết này, chúng tôi bàn thêm về tiềm năng và thực trạng du lịch tâm linh, những giải pháp cần thiết để du lịch tâm linh nước ta phát triển bền vững

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429