Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 HÌNH THÀNH KIẾN THỨC CHIẾN LƯỢC VÀ KIẾN THỨC NGHỀ TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lộc
 
S. 10 (2018) HỆ THỐNG TƯ PHÁP THÂN THIỆN ĐỐI VỚI BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI DƯỚI MƯỜI TÁM TUỔI TRONG TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Thế Trạch
 
S. 10 (2018) HỌC TẬP PHONG CÁCH TƯ DUY HÀI HÒA, UYỂN CHUYỂN, CÓ LÝ CÓ TÌNH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Lê Đức Thọ
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA SAPONIN TRONG CAO CHIẾT TỪ THÂN RỄ CÂY BẢY LÁ MỘT HOA (Paris polyphylla Sm.) Tóm tắt   PDF
Trương Thế Quang
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT – KHẢ THI HAY KHÔNG KHẢ THI? Tóm tắt   PDF
Lương Minh Lan
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) KẾT HỢP KIẾN TRÚC VÀ MÔ HÌNH AGILE VÀO PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CHẤT LƯỢNG CAO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thé Quang, Bùi Minh Phụng
 
S. 6 (2017) KỈ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11-1982 – 20-11-2017) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 5 (2017) KỸ NĂNG VIẾT VÀ NGÔN TỪ TRONG CÁC LOẠI BÀI VIẾT KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF
Phan Hữu Hạnh
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 KHÔNG GIAN VECTƠ VÀ SỰ HÌNH THÀNH TƯ DUY CẤU TRÚC – HỆ THỐNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ – KINH DOANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lộc
 
T. 7, S. 07 (2018) KHOA HỌC CHÍNH TRỊ VIỆT NAM TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 01 (2017) KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI SÀI GÒN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khởi
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TẠI SINGAPORE VÀ MỘT VÀI SUY NGHĨ ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Kim Chi
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 LẠC QUAN CÁCH MẠNG – PHẨM CHẤT ĐẶC SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) LUẬN BÀN VỀ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN TREO VÀ CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Rích Tô, Hoàng Văn Oánh
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 MÔ HÌNH BOSON TƯƠNG TÁC VÀ PHỔ NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN Yb VÀ Os Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Lý, Nguyễn Thị Thu Quyên
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GẮN KẾT BA NHÀ - HIỆN ĐẠI HÓA DOANH NGHIỆP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Tóm tắt   PDF
Mang Tấn Hải
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 MÔ HÌNH QUẢN LÝ BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG Ở VIỆT NAM (GÓC ĐỘ CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ) Tóm tắt   PDF
Hoàng Hoàng
 
S. 10 (2018) MÔ HÌNH THAM CHIỂU KIỂU OSI CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CÔNG CỘNG Tóm tắt   PDF
Tống Hùng Anh
 
S. 3 (2017) MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÁNG TẠO TRONG THẾ KỶ XXI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lộc
 
T. 7, S. 07 (2018) MÙA XUÂN, TUỔI TRẺ VÀ TÌNH YÊU TRONG THƠ XUÂN DIỆU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hường
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO VỚI NỀN KINH TẾ - CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC THỜI TÙY - ĐƯỜNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh
 
S. 6 (2017) MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VỚI DÂN TRONG TÁC PHẨM "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC" Tóm tắt   PDF
Hoàng Chí Bảo
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM (1980 - 2013) Tóm tắt   PDF
Bùi Kim Phương
 
S. 10 (2018) MỘT CÁCH TIẾP CẬN VIỆC CẤP PHÁT TÀI NGUYÊN MÁY CHỦ ẢO THEO THỜI KHÓA BIỂU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Bùi Minh Phụng
 
S. 3 (2017) MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
51 - 75 trong số 226 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429