Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 6 (2017) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Tống Thị Mai Hương
 
S. 9 (2018): Tạp chí số 9-T5/2018 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ - TỈNH BÌNH THUẬN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thao
 
S. 5 (2017) MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH MÁY TÍNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Hương
 
S. 5 (2017) MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phan Huy Xu, Võ Văn Thành
 
S. 5 (2017) MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG NHẬN DIỆN CHỮ SỐ VIẾT TAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Nguyệt Minh
 
S. 9 (2018): Tạp chí số 9-T5/2018 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRỨNG SẤY ĐÔNG LẠNH IQF Tóm tắt   PDF
Trương Thị Quang
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tuyết Lê
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 MỘT VÀI NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU VỀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Lệ
 
S. 10 (2018) MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VỊ THẾ NGƯỜI THẦY TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Lê Thu Hằng
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 MƯỜI BÔNG HOA LÀM BỐN MÙA TRỞ THÀNH XUÂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 Mười bông hoa làm bốn mùa trở thành xuân Tóm tắt   PDF
Quý Thăng, Nguyễn Xuân Tê
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG GIAI ĐOẠN ĐẤT NƯỚC HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO ĐẤT NƯỚC Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
S. 5 (2017) NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Bình
 
S. 6 (2017) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Phan Huy Xu, Võ Văn Thành
 
S. 4 (2017) NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Lê Văn Hảo
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) NÂNG TẦM VĂN HÓA TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF   PDF
Hoàng Chí Bảo
 
S. 204 (2014) Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên: Nghiên cứu tình huống tại Đại học Kinh tế quốc dân Tóm tắt
Hoàng Hoàng
 
T. 7, S. 07 (2018) NGHỆ THUẬT BEL CANTO Tóm tắt   PDF
Trương Ngọc Thắng
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG, VƯỢT LÊN MỌI THỬ THÁCH, KHÓ KHĂN – PHẨM GIÁ ĐẶC BIỆT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 5 (2017) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÁY SOI TRỨNG ĐÈN LED Tóm tắt   PDF
Trương Thế Quang
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Đức
 
T. 7, S. 07 (2018) NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA SAU 30 NĂM ĐỔI MỚI Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Đức
 
76 - 100 trong số 226 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429