Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 7, S. 07 (2018) TẦM NHÌN MỚI VỀ CẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Thành
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG QUAN HỆ DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Hoàng Phương
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 TẬN DỤNG VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA NHÀ MÁY ĐƯỜNG Tóm tắt   PDF
Trần Minh Tâm
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM VỚI KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI Tóm tắt   PDF
Phan Huy Xu
 
T. 7, S. 07 (2018) TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ CHUYỂN TẢI NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG TUYẾN PHỐ VEN SÔNG SÀI GÒN SANG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khởi
 
S. 6 (2017) TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DMAIC ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ VÀ KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ TẠI BỆNH VIỆN Tóm tắt   PDF
Thái Hoài Nam
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 THỜI GIAN LU LÈN KHI THI CÔNG LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CỦA KHU VỰC NAM BỘ Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thiện
 
S. 4 (2017) THỰC TRẠNG VÀ CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP Ở BẬC ĐẠI HỌC TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Đoàn Huệ Dung, Lê Thị Tuyết Mai
 
S. 4 (2017) THỰC TRẠNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO CHUẨN ĐẦU RA MÔN TIẾNG ANH KHỐI KHÔNG CHUYÊN CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Dương Thị Như Hiền, Dương Thế Việt
 
S. 3 (2017) THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG TỪ KHÓA 1 ĐẾN KHÓA 14 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Phương Ý, Nguyễn Ngọc Chánh
 
S. 01 (2017) THU NHẬN MÀNG SINH HỌC COLLAGEN ĐIỀU TRỊ BỎNG TỪ NGUỒN PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Tóm tắt   PDF
Trần Minh Tâm, Phạm Nguyễn Duy Bình
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 THU NHẬN VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN ACID AMIN TRONG NHAU THAI HEO LAI Tóm tắt   PDF
Lê Phúc Chiến
 
S. 3 (2017) THƯƠNG HIỆU DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Kim Chi
 
S. 3 (2017) TIẾP THỊ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (MPR) TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN Tóm tắt   PDF
Trịnh Việt Dũng
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 TOTAL PHYSICAL RESPONSE – TPR (PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ TOÀN THÂN) TRONG VIỆC DẠY TIẾNG ANH CHO THIẾU NHI Tóm tắt   PDF
Huỳnh Lê Phượng Cơ
 
S. 4 (2017) TRÊN ĐƯỜNG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
T. 7, S. 07 (2018) TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Lệ, Huỳnh Công Tín
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐÀO TẠO TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF
Phan Thị Hải Yến
 
S. 10 (2018) TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Công
 
S. 5 (2017) TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VỚI VIỆC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 5 (2017) TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO VÀ ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA Tóm tắt   PDF
Trần Xuân Nghĩa
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TRÍ THỨC VÀ Ý NGHĨA TRONG VIỆC SỬ DỤNG, ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Đinh Thế Hoàng
 
S. 10 (2018) TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hiền, Phan Ngọc Vượng
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO, LIÊM KHIẾT, PHỤC VỤ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM - BÀI HỌC KINH NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Pha Phước Hiền
 
151 - 175 trong số 226 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429