Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 9 (2019) LỰA CHỌN CÁC TEST ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN VOVINAM LỨA TUỔI 16-17 TỈNH BẾN TRE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Tấn
 
S. 9 (2019) LỰA CHỌN, ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH BÓNG CHUYỀN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Long
 
S. 9 (2019) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT DOPING (ANBOLIC (AN), FUROSEMIDE (FU) VÀ METHANDIENONE (ME)) TRONG THỂ THAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nho Dũng
 
S. 9 (2019) THỰC TRẠNG KỸ THUẬT ĐÁNH BÓNG XOÁY LÊN THUẬN TAY CỦA SINH VIÊN CHUYÊN SÂU QUẦN VỢT NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Bùi Nhật Thành
 
S. 9 (2019) ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HỌC TẬP NHÓM CHO SINH VIÊN NGÀNH GDTC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Bùi Đăng Toản
 
1 - 5 trong số 5 mục