Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 33 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUẤY RỐI TÌNH DỤC VÀ PHÒNG CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngô Thị Thùy Dung

Tóm tắt


Quấy rối tình dục là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội đặc biệt khi nạn nhân của hành vi này là trẻ em, học sinh - sinh viên. Theo quan niệm của xã hội Việt Nam, tình dục là vấn đề tế nhị, nhạy cảm nên việc giảng dạy những kỹ năng cơ bản hay kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục trong gia đình, nhà trường vẫn chưa thực sự được chú trọng. Nhiều nạn nhân khi bị quấy rối tình dục mà không biết hoặc không dám tiết lộ, công khai khiến tình trạng quấy rối tình dục ngày một gia tăng với tính chất và mức độ ngày một nghiêm trọng hơn. Môi trường giáo dục đại học với nhiều ưu điểm song cũng tiềm ẩm nhiều nguy cơ bị quấy rối tình dục đối với sinh viên. Do vậy, để phòng chống quấy rối tình dục nhà trường cần trang bị kiến thức cho sinh viên về quấy rối tình dục và kỹ năng phòng chống quấy rối tình dục. Bài viết được thực hiện nhằm mục tiêu này.


Toàn văn: PDF