Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

Tạp chí của Trường Đại học Vinh

Ảnh trang chủ tạp chí

Vol. 48, 3B, 2019

Mục lục

Bài viết

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHẾ ĐỊNH TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoài Ân
VÀI NÉT VỀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Tóm tắt PDF
Trần Quốc Bảo
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG KHUNG NĂNG LỰC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC Tóm tắt PDF
Phùng Quang Dương
NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ MỸ - CUBA GIAI ĐOẠN 1991 - 2008 Tóm tắt PDF
Lê Minh Giang
DẤU ẤN TÔN GIÁO TRONG NGÔN NGỮ THƠ MAI VĂN PHẤN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Hồng
HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Đinh Xuân Hùng
MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Tóm tắt PDF
Phạm Minh Hùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Lê Cường
SỰ THAY ĐỔI VỀ KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ VINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA (1974 - 2008) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Sang
XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Tóm tắt PDF
Sivone Ruevaibounthavy
MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ KHO TÀNG VĂN HỌC DÂN GIAN M’NÔNG Tóm tắt PDF
Triệu Văn Thịnh
VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG ĐỜI SỐNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI THÁI Ở NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Bùi Minh Thuận